Handreiking

De handreiking helpt RES-regio’s en gemeenten een Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. De handreiking helpt grip te krijgen op de uitvoering van die ambities. Door de stappen van de handreiking te volgen werk je aan een concrete en efficiënte strategie zon op daken en objecten. Naast de handreiking bieden we per stap invulformulieren aan (in Powerpoint en PDF versie).

Download de Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten (versie 1.0) (PDF) 
Download de poster met het stappenplan
Download de invulformulieren (Powerpoint)
Download de invulformulieren (PDF)

De handreiking telt zeven stappen, een aantal bijlagen en invulformulieren en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ophalen van informatie, data en beleidsstukken en de analyse hiervan. Is dit al in kaart gebracht, dan kun je starten bij deel twee. Daarin ligt de focus op de uitwerking van de kansen om de potentie van zon op daken en objecten te verzilveren. Je bepaalt je aanpak waarbij je de kansen prioriteert, brengt de benodigde capaciteit, middelen en partners in beeld en stelt de uitvoeringsstrategie op.

Terugkijken kennissessie
Op 16 februari 2023 organiseerde de Helpdesk Zonopwek de kennissessie Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Je kunt de sessie terugkijken en de sheets en Q&A's downloaden

Vragen, feedback en tips
Vragen, feedback en tips naar aanleiding van de handreiking ontvangen we graag via info@helpdeskzonopwek.nl.  

Cookie settings