Experts & sprekers

Soms heb je als gemeente, regio of provincie behoefte aan hulp van een expert voor jouw knelpunt of ambitie. De experts en sprekers van de expertpool van NP RES kunnen dan uitkomst bieden. De expertpool bestaat uit ruim 300 experts die regio's kunnen helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben. De experts zijn zelfstandigen, bedrijven, kennisinstellingen en deskundigen vanuit mede-overheden of de koepelorganisaties.

De expertpool zorgt voor kostenloze beantwoording van de vraag door experts, zo nodig door hiervoor een opdracht te geven. We kijken samen binnen NP RES hoe de opgedane kennis en ervaringen meerwaarde kunnen hebben voor andere regio’s. Via NP RES worden de kennis en ervaringen dan verder verspreid. Het inschakelen van de expertpool bestaat uit 5 voorwaarden en 5 stappen.

Meer weten of een aanvraag indienen?

Cookie settings