Overzicht kennisorganisaties

 • NP RES

  Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) ondersteunt regio's bij het maken van de plannen in de RES. Op de site naast informatie over zonne-energie ook veel informatie over het energiesysteem, data, participatie, etc.

 • RVO

  De rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft veel informatie omtrent zonne-energie verzameld om gemeenten, regio’s, ondernemers en particulieren te ondersteunen.

 • TNO

  TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die kennis deelt en evenementen organiseert op het thema zonne-energie.

 • Milieu Centraal

  Milieu Centraal is een voorlichtingsorganisatie waar onafhankelijke en praktische informatie te vinden is over zonne-energie.

 • Topsector Energie

  TKI Urban Energy (Topsector Energie) stimuleert de ontwikkeling van zonopwek o.a. door financieringsvormen, innovatieprogramma’s en kennis te delen en webinars te organiseren.

 • Holland Solar

  Holland Solar is de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector.

 • Energie Samen

  Energie Samen is een landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven

 • BIPV Nederland

  BIPV Nederland is een samenwerkingsverband om te informeren over gebouw-geïntegreerde zonne-energie.

 • Zon op gebouw

  Een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL om kennis te delen over dit onderwerp.

 • Zon op infra

  Een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL om kennis te delen over dit onderwerp.

 • Zon in landschap

  Een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL om kennis te delen over dit onderwerp.

 • Zon op water

  Een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL om kennis te delen over dit onderwerp.

 • HIER Opgewekt

  Wanneer je als decentrale overheid meer hulp wil bieden aan inwoners en lokale energie-initiatieven, kijk dan op deze site voor meer informatie, voorbeelden en sparringpartners.

 • Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB)

  Het PVB helpt lokale stakeholders de verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren en regionale en nationale stakeholders om hierin te faciliteren.

  Cookie settings