Sprintsessies

Tot en met november bieden we via ‘sprintsessies’ hulp aan RES-regio’s bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten, of onderdelen daarvan. Een uitvoeringsstrategie helpt je meer grip te krijgen op de uitvoering.

In de sprintsessies gaan RES-regio’s – of deelregio's/gemeenten als afvaardiging van de RES-regio – in maximaal twee dagdelen aan de slag om een uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen op te stellen. De sprintsessies zijn bedoeld om een goede start te maken bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie. Denk aan hulp bij het herkennen van kansen en mogelijke oplossingen voor de knelpunten die de uitvoering in de weg staan.

De handreiking Uitvoeringsstrategie Zonop daken en objecten bestaat uit een stappenplan. Regio’s kunnen die zelf doorlopen en voor onderdelen daarvan begeleiding krijgen van een expertteam tijdens een sprintsessie. Op basis van een intakegesprek zullen we de sprintsessie vormgeven. De wensen, behoeften en situatie kunnen per regio verschillen, maatwerk is mogelijk. Gedurende en na afloop van de sprintsessies zijn experts vier uur beschikbaar om specifieke kennisvragen vanuit de regio en/of gemeenten te beantwoorden of hierin mee te denken als sparringpartner. 

Regio’s die geen gebruik maken van de sprintsessies kunnen via een ‘strippenkaart’ hulp krijgen van experts bij eventuele vraagstukken of onderdelen van.

Alle RES-regio’s kunnen zich tot en met 31 mei opgeven voor een intakegesprek. Na aanmelding nemen we contact met je op om een digitale intake in te plannen. Tijdens de intake bespreken we jullie wensen om de sprintsessies voor te bereiden.

Werk je bij een gemeente? Informeer dan bij je RES-coördinator voor de mogelijkheden om dit in regionaal verband samen op te pakken.

 

Cookie settings