Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (NMF)

Een checklist voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie.

Als het potentieel van zon op daken en objecten benut is, kan volgens de voorkeursvolgorde zon als laatste gekeken worden naar grondgebonden zon(neparken). De mogelijke komst van een zonnepark zorgt voor nieuwe omstandigheden, waar diverse flora en fauna nadeel of juist voordeel van kunnen hebben. De Checklijst natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (NMF) biedt een checklist voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie. Aan de hand van deze checklist kan de ecologische impact worden vastgesteld. Dit kan worden meegenomen in de (ruimtelijke) afweging. Het document wordt aanbevolen aan alle betrokkenen bij initiatieven voor grondgebonden zon waarbij sprake is van een mogelijk natuurbelang.

Register

Bekijk ook

Cookie settings