Leidraden en werkbladen

One moment ...
 • Werkblad Aanpak en instrumenten zon op objecten (NP RES)

  In dit werkblad van NP RES staan diverse aanpakken, vaak gericht op stimulering en wegnemen van belemmeringen om meer zon op objecten te realiseren.

 • Werkblad Juridische tips voor gemeentelijke regulering van zon op dak (NP RES)

  In dit werkblad van NP RES staan juridische tips om zon op dak te stimuleren. Het werkblad is vooral geschreven voor ingevoerde beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bestemmingsplan- en omgevingsplanmakers en juristen/adviseurs fysieke leefomgeving.

 • Gedragscode zon op grote daken (Holland Solar)

  De ‘gedragscode zon op grote daken’ van Holland Solar draagt bij aan een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces van zon op grote daken.

 • Leidraad verduurzamen maatschappelijk vastgoed (RVO)

  RVO heeft een leidraad opgesteld voor maatschappelijk vastgoed. Deze bevat een stappenplan (aanpak/werkwijze) met praktijkvoorbeelden, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van de bestaande gemeentelijke vastgoedportefeuille.

 • Overzicht hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (RVO)

  RVO biedt een overzicht van informatie over hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

 • Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (NMF)

  Een checklist voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie.

 • Handreiking Slimme energiesystemen (Rebel, Topsector Energie, RVO)

  Deze handreiking helpt energiecoöperaties, beheerders van bedrijventerreinen en lokale overheden (gemeenten, RES-regio's, provincies) om collectieve slimme energiesystemen in hun buurt of gebied te ontwikkelen. Het biedt achtergrondinformatie en geeft handvatten hoe je daarmee aan de slag kunt.

  Cookie settings
  Close cookie-settings

  Cookie settings

  This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


  These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

  These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

  These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.