Template inkoop duurzame zonnepanelen

De Buyer Group Duurzame Zonnepanelen heeft, in opdracht van het Ministerie van IenW, een template ontwikkeld om zonnepanelen duurzaam aan te besteden. De template kan gebruikt worden door publieke en- private inkopers.

Register

Bekijk ook

Cookie settings