Waarom deze helpdesk

Samen gaan we het realiseren van zon op daken en objecten, zoals gevels, parkeerplaatsen en langs infrastructuur, versnellen. We kunnen dat doen door kennis uit te wisselen. Maar ook door kansen te benutten, bijvoorbeeld via het inzetten van innovatieve technieken. En door te zoeken naar oplossingen voor knelpunten als netcongestie. De helpdesk Zonopwek helpt daarbij. We ondersteunen RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Ook delen we kennis en vormen een lerend netwerk.

Veel regio’s hebben zon op daken en andere objecten in hun Regionale Energiestrategie opgenomen. Het is de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Versnellen van de uitvoering ervan is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de langetermijndoelen in 2050 te halen.

De Helpdesk Zonopwek is gestart na het Advies 'Samen het dak op voor een zonnige toekomst'. 

Cookie settings